Leadership kot poslanstvo in smisel življenja

Kako biti najboljši vodja v 3 korakih

mag. Gorazd Vertovšek, mednarodni poslovni trener in svetovalec


Povzetek
V kolikor bi me nekdo vprašal, katere so tri odlike, ki jih mora posedovati vsak vodja, bi v skladu s principom ''Elevator pitch'', kot trener poslovnih veščin na podlagi svojih izkušenj brez premisleka odgovoril energija, interes in vztrajnost.

 

Abstract
Whether someone would ask me what are the three characteristics that each leader must possess I would as a coach of business skills in accordance with the principle of ‘’Elevator pitch’’ and on the basis of my experience respond without hesitation: energy, interest and persistence.

 


Uvod
V današnjem poslovnem svetu, kjer se zelo hitro dogajajo spremembe in se podjetja nenehno razvijajo in dokazujejo na različnih tržiščih, je vloga vodje postala ključna. V mnogih podjetjih prihaja do različnih novih procesov, sprememb in zahtev po povečani učinkovitosti in produktivnosti. Dogajajo se vsakodnevne ''tekme'' v agresivnem in konkurenčnem okolju, ki jih vodijo poslovni trenerji – vodje. Po drugi strani pa za vodenje ne obstajajo predpisani obrazci, standardi in protokoli, ki bi vedno pripeljali do cilja – želenega in planiranega rezultata.

 

Kljub dejstvu, da je na temo vodenja napisano že veliko knjig in da na socialnih omrežjih zasledimo veliko nasvetov in namigov, ki so v pomoč vodilnim, sam menim, da gre za gradiva, ki so namenjena zelo široki populaciji in verjetno uporabna le v posameznem okolju. Enostavno ne moremo prezreti dejstva, da živimo v okolju, kjer velja pravilo, da edina stalnica so spremembe. Dlje časa že spremljamo trende, da so podjetja vse manj hierarhično urejena in sta obseg in področje vodenja odvisna od podjetja in njegove organizacije. Enako ugotavlja tudi Sharma1, da je potrebno, da bo posamezna organizacija v vseh današnjih viharjih v poslovnem svetu uspešna, da vsak od zaposlenih prevzame osebno odgovornost, da postane generalni direktor svoje vloge in voditelj na svojem trenutnem položaju.

 

Skupno vsem navedenim virom pa je, da mora vodja nenehno skrbeti za dopolnjevanje lastne tehnike vodenja, pridobivati nova znanja in orodja ter stremeti k napredku in inovacijami.

 

Namen tega članka ni, da bi povzemal priznane vodstvene strategije, tehnike vodenja, načine kako izboljšati kakovost vodenja pri delu preko določenih priznanih orodij, itd. Cilj tega prispevka je, da novim vodjem pokaže in izkušene spomni, kako pomembna je energija, navdušenje in optimizem pri vodenju dela drugih. No, mogoče me je k temu usmeril ''menih''2, ki poudarja, da v življenju ni napak, so samo nauki in ko ti preide v navado, da v vsakem dogodku iščeš pozitivno, se tvoje življenje premakne na višjo raven. Vsak pravi vodja nenehno stremi k temu, da gredo poslovni rezultati in njegovo življenje na višjo raven in se zaveda dejstva, kako pomembna je energija, fokus in interes.

 

Templar3 poudarja, da pravi vodja ima vse to in še več. Vodja je motor in kapitan. Vodje v poslovnem svetu so kadri (material), ki usmerjajo in vodijo svet ter oblikujejo prihodnost.

 

Kdo je torej pravi oziroma najboljši vodja? Na to vprašanje in na vprašanje v čem je razlika med vodenjem in voditeljstvom nam zelo slikovito in nazorno opiše Adizes4 , ki je prepričan, da nihče izmed nas ni tako pameten, kot vsi skupaj. Poudarja, da danes zmagujejo tisti vodje, ki imajo dopolnilne time (complementary teams) in da ljudje sledijo pravim vodjem. Vodja je kot palec na roki, ki brez prstov ne more delovati, hkrati pa je najpomembnejši med njimi. To razmerje najboljše opiše znana latinska fraza: Primus inter pares.5 Adizes resnično zagovarja to idejo in navaja primere iz politike, družinskega življenja in posla, da je vodja prvi med enakimi, voditelj, ki daje zgled6 in navdih. Za vrhunsko vodenje ljudi ni dovolj znati (tehnike vodenja), hoteti (motivacija) in moči (formalni ali neformalni položaj, vpliv).

 

Katere so torej poti do vrhunskega in ne zgolj odličnega vodenja?
Vodenje je umetnost in znanost (Templar, R., 2015: 13). Poleg vseh napisanih knjig in seminarjev ter treningov za vodje pa je najvažnejše, da se zavedamo, da je pri vsakemu posamezniku vedno nekaj kar je ključno, nekaj kar ga bolj izoblikuje, nekaj zaradi katerega uspe. Einstein je celo rekel, da je domišljija pomembnejša od znanja in da moraš vsak dan vsaj nekaj časa vaditi ustvarjalno vizualizacijo.

 


Navdušenje je nalezljivo
Psiholog Frederick Herzberg je razvil teorijo dveh vrst dejavnikov motivacije: dejavnik ''motivatorja'' in ''higienski'' dejavnik. Najbolj zanimivo pri tem je, da ''higieniki'', ki so v bistvu osnovne človeške potrebe pri delu sami po sebi ne motivirajo. Povzročajo pa nezadovoljstvo, če niso izpolnjeni. Lahko so navidezno malenkostni, kot je napis na vratih pisarne ali naziv na vizitki ali pa večjega pomena, kot je daljši dopust ali celo mogočnost izrabe neplačanega dopusta; najpomembnejši dejavnik pa je seveda denar. Gledano z druge strani tega dejavnika pa zaposlene zelo demotivira počasno napredovanje, neučinkovito nagrajevanje in druge neizpolnjene ugodnosti.

 

Drugi od Herzbergovih7 dejavnikov pa je sklop ''motivatorjev'', ki zaposlene dejansko vodijo do rezultatov. ''Motivatorji'' vključujejo vse, za kar bi se vodja moral prizadevati, če želi, da bodo njegovi sodelavci zadovoljni. Motivacijo med zaposlenimi lahko dvignemo s povečanjem njihove odgovornosti. Čim večja je odgovornost, tem večje zadovoljstvo bo posameznik občutil pri napredovanju.

 

Danes vemo, da različni zaposleni dosegajo motiviranost na različne načine. Djukić8 je na vprašanje kako naj vodje motivirajo zaposlene, da bi naredili tisto, kar se od njih pričakuje, odgovoril: ''Ne morete jih!'' Ljudje so že motivirani, zato jih ne moremo motivirati. Lahko pa ugotovimo, kaj jih motivira in to informacijo uporabimo, da njihovo energijo10 preusmerimo v izpolnjevanje ciljev podjetja.

 

Vsaka oblika človeške interakcije vključuje pretok energije. Tudi Sullivan9 poudarja, da se moramo pri interakciji z drugimi zavedati vloge energije: če se npr. nekomu nasmehnite brez posebnega razloga, vam bo nasmeh vrnil. Če izžarevate navdušenje in zaupanje vase, bodo sodelavci to sprejemali in prenašali naprej.

 

V večini primerov pa je edini način, da zvemo, kako motivirani so sodelavci, da opazujemo in razumemo njihovo vedenje. Zunanji znaki za pozitivno motivacijo so pogosto pozitivne geste: nasmeh, drža, navdušenje, stik z očmi, sproščeno vedenje, pripravljenost na dodatno delo, spodbuda sodelavcev, potrpežljivost in vztrajnost.

 

Glede na to, da je zadovoljni delavec veliko bolj uspešen in učinkovit pri svojem delu je torej ključna naloga vodje, da spozna vsakega zaposlenega in preuči kaj ga navdušuje, izpopolnjuje in dela neustavljivo uspešnega. Vsak zaposleni ima sprožilec ''motivatorja'', ki ga poganja in vodi do dosežkov. V kolikor sodelavci začutijo, da ima vodja zelo jasne cilje, da je z njimi vzpostavil dober odnos in da nenehno vlaga v energijo, jih nenehno navdušuje, mu bodo sledili in pomagali ustvarjati pozitivno okolje.

 

Kako pomembna je neomajna zaloga energije in navdušenja za vodje piše tudi Sharma11, ki ob enem poudarja tudi pomen vztrajnosti in doslednosti12, ter discipline13.

 

Če torej strnem zgornje misli v zvezi energije in motivacije zaposlenih, pridemo do spoznanja, kako pomembna je lastna motivacija vodje: zgled, inspiracija, navdušenje, nenehna kreativnost, fleksibilnost in sprejemanje različnosti posameznikov, z drugimi besedami: nenehno kaži svojo kredibilnost in integriteto v pozitivni energiji in privlačnosti ali kakor je zapisal Jean Giraudoux: ''Pravi voditelji se nenehno izboljšujejo in dvigujejo letvico odličnosti svojega dela in hitrosti svojega premikanja.''


Kjer je volja tam je pot
Od vrhunskih leaderjev se na splošno pričakuje, da poznajo vse poslovne procese, ki so pomembni za posamezno organizacijo (finance, marketing, odnosi z javnostjo, proizvodni procesi, tehnologija, razvoj, ipd.), skratka, da obvladajo in poznajo širšo sliko podjetja. Že v prejšnjem poglavju pa smo ugotovili, da v kolikor hočejo navduševati in motivirati sodelavce potrebujejo veliko zalogo energije in strasti. Na tem mestu se seveda takoj vprašamo, kako? Kako najti odličnost v vodenju, kako uspešno voditi time ali podjetje, kako stalno dosegati zastavljene cilje, kako nenehno slediti vsem idealom in ob tem izpolnjevati različne interese in pričakovanja lastnikov, sodelavcev, javnosti, kupcev? Seveda se odgovor na zastavljena vprašanja ne skriva v eni besedi ali enem ravnanju in tudi avtor tega članka ne podcenjuje kompleksnosti postavljenih izzivov.

 

Vodenje ni in nikoli ne bo le implementacija nekega znanja (strokovnosti na določenih področjih, veščine vodenja, izvedba internih procesov, standardov) ali serija tehnično procesnih opravil, ampak gre tudi za skupek človeških odnosov in interakcij, za sposobnost vplivanja na druge in za kontinuirano željo in stremljenje po rezultatih. Ta notranji, dolgoročni motivacijski dejavnik, ki vrhunskega leaderja loči od povprečnega je neusahljiv vir volje in hotenja: interesa.

 

Tudi Taylor in Humphrey14 poudarjata, kako pomembna je zavzetost15 za uspeh. Sklicujeta se na različne raziskave, ki so bile opravljene v Veliki Britaniji na temo Kdo je dober vodja? Raziskave so pokazale, da je le 8% leaderjev zavzetih pri svojem delu, tj., da imajo interes. Najverjetneje je tudi zato tako uspešna njuna knjiga, katere namen je pojasniti hitro potovanje na vrh (to the Top). Kljub temu, da avtorja navedene publikacije zelo enostavno prikažeta praktične programe in vaje, ki so v pomoč vsakemu vodji, pa ne gre prezreti dejstva in navedb,da se vse začne in konča pri zapovedi (commandment)16 volje in interesa, želje po zmagi (want to win).17

 


Vztrajnost je ključ
Po mojem prepričanju je vztrajnost ena izmed največjih odlik velikih vodij oziroma razlog zakaj so to kar so in zakaj imajo to kar imajo. Pred časom sem na treningu borilnih veščin slišal trenerja, ki je spodbujal mlade športnike z rekom: ''V borbi se ne bojte tistega, ki ima višji pas od vas in pozna več form;18 v borbi se bojte tistega, ki je do popolnosti natreniral samo eno formo.'' Moj prevod je bil: Če hočeš zmagati, moraš vlagati v kvaliteto in ne v kvantiteto. Ugotoviti moraš, kje si najboljši in potem to trenirati, izpolnjevati, nadgrajevati in nikoli odnehati.

 

Konfucij je zapisal, da se dobri ljudje nenehno krepijo in tudi to razumem kot vztrajnost. Tako v vsakdanjem življenju kot v poslu je torej pomembno, da smo disciplinirani in vztrajni. O volji ter pomenu in moči discipline so zelo izvirni tudi citati Winstona Churchill.19

 

Kolegi psihologi govorijo o pomembnosti vztrajnosti, saj nas vztrajnost okrepi tako psihično kot osebnostno in kot primer navajajo otroka: če bi ta obupal pri prvem padcu, ne bi nikoli shodil. Vztrajnost je tako pomembna za vsakega posameznika (ne samo za vodje) v vsakdanjem življenju, da premagamo izzive in da pridemo do ciljev in rezultatov. Sharma20 na temo vztrajnosti razkriva, da instantni recepti ne delujejo. Za vsako trajno notranjo spremembo sta potrebna čas in trud, zato pravi, da je vztrajnost mati osebne spremembe.

 

Sicer so mnenja različna, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da že po 21 dneh lahko prevzamemo nove navade in vzorce. Seveda brez discipline in vztrajnosti ne gre ali kot je zapisal Og Mandino: ''Vztrajal bom, dokler mi ne uspe. Na ta svet nisem prišel, da bi bil poraženec, po žilah mi ne teče neuspeh.''

 

Če torej želimo, da uspemo in da nam nove veščine, orodja ali znanja preidejo v kri, moramo vztrajati. Kako vztrajati, kako kot vodja pridobiti več časa zase in za svoje družine pa je že predmet mojega naslednjega prispevka, pa tudi vsebina mojih seminarjev.

 

 

Zaključek
Vrhunski vodja je oziroma bo postal tisti, ki bo s svojo energijo in energičnem razpoloženju vsakodnevno stremel k napredku, udejanjanju vizij in motiviranju sebe in svojih sodelavcev, ki jim bo s svojo integriteto in kredibilnostjo kazal pot, pri tem pa ne pozabil na preprostost in lahkotnost po Kellerjevih21 izhodiščih.

 

 

Viri:
Adizes, Ichak, Kalderon: http://adizes.com/management_styles/
Djukić, David, (2005): Vodenje, 10 načel motivacije, Zbornik Uspešna prodaja, Februar 2005.
Sharma, Robin, S. (2012): Voditelj brez naziva, Učila International , založba, Tržič.
Sharma, Robin, S. (2009): Menih, ki je prodal svojega ferrarija, Učila International , založba, Tržič.
Taylor, Ros, Humphrey J. (2002): Fast Track to the Top: 10 Skills for Carrer Success, Kogan Page Limited, London.
Templar, Richard, (2015): The rules of management, Pearson Education Limited, Harlow.

 

 

[1] Glej Sharma, R., 2012: 30.

[2] Podrobneje glej Sharma, R., 2009: 61 in dalje

[3] Templar, R., 2015: XIII. Managers are the stuff that runs the world; are the sheriff and the marshal and the ranger all rolled into one; are the engine and the captain.

[4] Glej video dr. Adizes: What is Leader? What is the Definition of a Leader?

[5] Prvi med enakimi.

[6] Avtorju tega članka je še posebej všeč citat Johna C. Maxwell: Leader is one who knows the way, goes the way and shows the way (Vodja je tisti, ki pozna pot, gre po poti in drugim pokaže to pot).

[7] Za še več uporabnih nasvetov  in praktično uporabo Herzbergove dvofaktorske motivacijske teorije glej zanimiv članek: Learn how to Motivate Your Team: https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm

[8] Podrobneje glej Djukić, D., 10 načel motivacije.

[9] Glej Sullivan, K., 2006: 136 in dalje.

[10] Sullivanova navaja, da imamo vsi sposobnost izžarevati pozitivno energijo. To se zgodi kadar razumemo svoja čustva in smo sposobni samozavestno občutke pretvoriti v pozitivno izkušnjo. Energijo negativnih čustev lahko usmerimo proti nekemu cilju, kadar jo analiziramo in sprejmemo kot nekaj, kar je treba spremeniti (Sullivan, K., 2006: 139).

[11] Podrobneje glej Sharma, R., 2009: 70 in 71.

[12] Podrobneje glej v nadaljevanju in opomba 20.

[13] Močan, discipliniran um, kakršnega lahko vsakdo osvoji z vsakodnevno vajo dosega čudeže (Sharma, R., 2009: 79).

[14] Podrobneje glej Taylor, R., Humphrey, J., 2002: 73 in dalje.

[15] Po SSKJ je zavzetost velika stopnja duševne pripravljenosti, volje, zanimanja za ukvarjanje s čim, uresničitev česa oziroma močna čustvena vznemirjenost zaradi pozitivnega odnosa do česa.

[16] Fast Track to the Top temelji na podrobni analizi veščin in odnosov osemdesetih dinamičnih direktorjev. Vse lastnosti in podobnosti so prikazane v obliki ''Deset zapovedi/navodil za uspeh'' (The Ten commandments for Success).

[17] Glej Taylor, R., Humphrey, J., 2002: 11.

[18] Forma ponazarja borbo z enim ali večimi namišljenimi nasprotniki.

[19] Dokler bomo verjeli v našo stvar in v nepremagljivo voljo do zmage, nam zmaga tudi pripada.

[20] Podrobneje glej Sharma, R., 2009: 67 in dalje.

[21] Glej knjižno uspešnico: Attitude is Everything, Jeff Keller.