Več-čutno učenje

Da več-čutno učenje ni napor ter katera sredstva in medije uporabljamo v kontekstu celostnega učenja, se lahko prepričate in ga seveda tudi izkusite na usposabljanjih in delavnicah Osnovna andragoška znanja, ki jih v okviru različnih projektov že vrsto let vodi izkušeni predavatelj mag. Gorazd Vertovšek.

 

Več čutno učenje