Savjetovanje i obrazovanje

Gorazd Vertovšek MAG

Gledajući na to  da je kontinuirana edukacija i sticanje znanja konkurentska prednost svakog pojedinca, kompanija VEG & SAM izvodi učenje i obuku mekih vještina, uključujući komunikacijske vještine, umjetnost prodaje, rukovodstvene vještine , upravljanje vremenom i organizacijske sposobnosti. Poseban značaj pridajemo i znanju o finansijama; Naš seminar je veoma uspešan: ''Everything you need to know to understand business and lead the company''

("Sve što trebate znati da razumete posao i vodite kompaniju")

 

Edukacija na temu Suočavanja s emocijama i radionicama Osobni rast vas vodi kroz različite sadržaje za osobni rast: međuljudski odnosi, emocionalna inteligencija, stres i načini opuštanja, poznavanje temperamenta i odvajanje odgovornosti u njihovim odnosima su sada veoma važni i sastavni dio obrazovanja u različitim kompanijama .

 

Veliki interes kompanija je i za radionicu ASERTIVNOST. Mogli bismo je čak nazvati umjetnošću bavljenja osjećajem ljutnje i straha. Zanimljivo je da Slovenci u svom vokabularu nemaju čak ni adekvatan prevod ili izraz za riječ asertivnosti. To je neka vrsta kombinacije odlučnosti i pravde. Asertivnost u današnjim kompanijama   i korporacijama nije samo trend, već pravi put za odgovorno i uspješno vođenje tima, društva i ljudi, stranaka…

 

U kompaniji  VEG & SAM već dugi niz godina izvodimo  ASSESSMENT CENTER*, koji vodi mag. Goražd Vertovšek sa grupom osposobljenih pomoćnika. Važi za  dokazanu metodu  procjenu kandidata za individualno radon mjesto. Metoda pruža izuzetno efikasne rezultate; jer kandidata upoznate i dobijete njegov profil  u jednom danu , umjesto  da bi za to trebali tri mjeseca ili više probnog  rada.

 

U obrazovnom procesu, odnosno  na seminaru ili obuci,  uspješni smo ukoliko uključimo cjelokupno  odnosno VIŠEČULNO UČENJE. Da višečulno učenje nije napor  i koja sredstva  upotrebljavamo u kontekstu cjelokupnog učenja i naravno iskoristiti na obučavanjima na  radioicama.

Osnovna andragoška znanja , koje u okviru različitih projekata već dugi niz godina vodi iskusni predavač mag. Goražd Vertovšek

 

Pored navedenih sadržaja, naše obuke i interaktivne radionice pružaju nam korisna znanja i iskustva iz raznih drugih oblasti:

  • Team-building,
  • Veća motivacija zaposlenih,
  • Pronalaženje i razvoj potencijala učesnika,
  • Efikasno upravljanje i komunikacija u projektnom timu,
  • Znanje i uspješno upravljanje emocijama.

 

 

O nama

Gorazd Vertovšek MAG

Kompanija VEG & SAM je specifična i savršeno organizovana kompanija , koja je svjesna , da se u današnjem brzom, poslovnom svijetu ,kompanije moraju i neprestano se razvijaju.

Misija kompanije VEG&SAM je ,da u agresivnoj i konkurentoj tržišnoj okolini nudi podršku svim kompanijama , koja žele postizati sve bolje i bolje rezultate.


U konstantno promjenjivim stanjima na tržištu , promjenama u hijerarhiji organiziacija, reorganizaciji i racionalizaciji u kompanijama i svijest o integrisanim rešenjima.
U VEG&SAM kompaniji smo formirali tri ključne oblasti:

  • SAVJETOVANJE I OBRAZOVANJE
  • PROMOCIJA ZDRAVLJA NA RADNOM MJESTU
  • ACTIVE LIFE STYLE FOR LEADERS

 

Mag. Goražd Vertovšek je magistrirao na području proučavanja ekonomskih kompanija i preduzetništva na temu: “Kompanijski ugovor na osnovu Zakona o privrednim društvima i zakona o obligacionim odnosima ”. Više od osamnaest godina vodi različite kompanije i projekte različitih slovenačkih i stranih korporacija. Predaje na stručnim konferencijama i vodi edukativne seminare u oblasti vođenja i organizacije. Zahvaljujući svom bogatom praktičnom iskustvu , bavi sa obukom, treninzima i coachingom vodećeg kadra u različitim kompanijama. Njegovo prenošenje znanja je dinamično, entuzijstično i orginalno.


Kao bivši profesionalni sportista ,sada sa svojim znanjem i iskustvom, u poslovnom svijetu nudi mnoge neprocjenjive koristi mnogim kompanijama koja ga angažuju kao spoljašnjeg saradnika za pomoć i savjetovanje kod unčikovitog vođenja, za pomoć pri zapošljavanju ( izvođenje Assessment centara), obučava za poboljšanje komunikacijskih vještina ,prodajnog alata ili vodećih vještina.


Gledajući na to , da mag.Goražd Vertovšek ima diplomu sa područja tehničke sigurnosti i položen stručni ispit za sigurnost i zdravlje kod rada, obrazuje, obučava i na području promocije zdravlja na radnom mjestu . Kao predavač na međunarodnim kongresima medicinskih stručnjaka I kao dugogodišnji član senata i stručnjak u Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguraje vrlo dobro poznaje I područje absentizma, invalidnosti i drugih raloga za povremenu ili trajnu nesposobnost za rad.

 

Sinteza poslovnih inovacija ,kreativnog razmišljanja , fokusiranja na ciljeve ,emocijalna moć I fizička moć su elementi koji čine njegovu formula za uspjeh.
Njegova multidiscipliharnost i širok spektar znanja i iskustva mu stalno omogućavaju dostizanje novih rezultata, zbog toga od svih kompanija sa kojima sarađuje dobija najbolje povratne informacije i preporuke.


Njegov moto je :
A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. (John C. Maxwell)
Lider je onaj koji poznaje put, ide putom I pokazuje put (John C. Maxwell)

 

Kontakt

VEG&SAM d.o.o.

Vrunčeva ulica 1,
3000 Celje

 

Gorazd Vertovšek MBA

Tel: +386 (0)31 684 600
e-mail: v1@siol.net