DELEGIRANJE KOT ENO NAJPOMEMBNEJŠIH ORODIJ IZVRSTNIH VODIJ

Vodjem je najtežje narediti prehod iz delati v voditi (Harward Business Review). Res je, večina vodij vas je prišla do tega položaja zaradi izredno dobro in kakovostno opravljenega dela. To znate, znate delati, a ne veste, kako voditi. Kar naenkrat vas teži breme ogromne količine dela, saj ste prepričani, da znate sami najboljše in najhitreje. V službi ste vse dlje, zasipani ste z delom, za katerega nimate časa, vaše zasebno življenje začne trpeti, sodelavci pa se ne počutijo dovolj cenjene, saj jim ne zaupate dovolj, da bi jim dodelili pomembne naloge.

 

Delegiranje kot orodje

 

Zato je delegiranje eno najpomembnejših orodij vodje, saj so sodelavci tu, da opravijo naloge, vi kot vodja pa, da jih usmerjate.

Poglejmo si nekaj koristi delegiranja:

- Sodelavci se tako učijo, razvijajo in napredujejo.

- Vam ostane več časa za opravljanje vodstvenih nalog: planiranje, motiviranje, usmerjanje sodelavcev.

- Sodelavci se počutijo cenjene, saj jim zaupate dovolj, da jim delegirate pomembne naloge.

- Sodelavcem omogočite, da prevzamejo odgovornost, poveča se jim občutek lastne vrednosti.

 

Še nekaj nasvetov, kako se delegiranja lotiti:

- Sodelavcu povejte, kakšen je cilj delegirane naloge.

- Med delom preverite, ali je sodelavec na pravi poti in mu podajte ustrezen feedback.

- Pomagajte sodelavcu, če se mu zatakne, a pazite, da vam le-ta dela ne redelegira nazaj.

- Po opravljenem delu sodelavca pohvalite.

 

VSEGA NIKOLI NE ZMORETE.

POMEMBNO JE, DA SE KOT VODJA OSREDOTOČITE NA KLJUČNE NALOGE, OSTALA OPRAVILA PA PREPUSTITE DRUGIM.