Gorazd Vertovšek in komunikacija na delovnem mestu

gorazd vertovšek komunikacijaMag. Gorazd Vertovšek s svojim znanjem in nasveti nudi pomoč številnim podjetjem, zaradi česar se zaveda tudi pomena komunikacije na delovnem mestu, ki lahko bistveno izboljša odnose med zaposlenimi. Slabe odnose na delovnem mestu povezujemo s slabšimi dosežki podjetja, saj je v tem primeru klima v podjetju napeta, zaposleni pa nenehno delujejo pod pritiskom. Mag. Gorazd Vertovšek skupaj s podjetjem VEG&SAM nudi pomoč in podporo vsakemu  podjetju, ki se je znašlo v takšnih ali drugačnih težavah, iz katerih preprosto ne najdejo izhoda. Pogosto je razlog za nastanek težav slaba komunikacija na delovnem mestu – visoke komunikacijske sposobnosti bi morali imeti predvsem posamezniki na vodilnih delovnih mestih, ki so s svojim vedenjem in načinom komunikacije vzor podrejenim. Načini vodenja so prav tako ključnega pomena za uspešno delovanje podjetja, saj lahko dober voditelj zaposlene usmeri na pravo pot – k doseganju skupnih ciljev podjetja.


Komunikacija na delovnem mestu – kako jo izboljšati?


Komunikacijo na delovnem mestu je mogoče izboljšati, k temu pa lahko ogromno prispevajo posamezniki na vodilnih delovnih mestih v podjetjih, ki bi se moralo udeleževati izobraževanj v smeri veščin komuniciranja. Tudi Mag. Gorazd Vertovšek meni, da je dobra komunikacija v podjetju temelj dobrih odnosov med zaposlenimi in posledično tudi osnova za uspešno poslovanje podjetja. Osredotočiti pa se je potrebno tudi na timsko delo v podjetju, saj lahko prav tim ogromno prispeva k razvijanju celostnih rešitev in inovativnih zamisli. Mag. Gorazd Vertovšek s podjetjem VEG&SAM svoje znanje deli tudi s podjetji, saj organizira svetovanja in izobraževanja, promocijo zdravja na delovnem mestu, podjetja pa seznanja tudi s pomenom pravilne komunikacije na delovnem mestu.

 

gorazd vertovšek timsko delo


Mag. Gorazd Vertovšek  nudi pomoč tudi vašemu podjetju

Mag. Gorazd Vertovšek je s podjetjem VEG&SAM vedno pripravljen pristopiti na pomoč podjetjem, ki si želijo dosegati boljše rezultate, vendar ne vedo, kako naj se stvari lotijo. Poleg izboljšane komunikacije in načina vodenja je potrebno posvetiti pozornost tudi upravljanju s časom, saj je prav to dejavnik, ki pripomore k pravočasnemu odzivanju podjetja na nove poslovne priložnosti, hkrati pa skrbi za boljšo klimo v podjetju, saj zaposleni niso pod nenehnim stresom. Vodenje podjetja zagotovo ni preprosto, vendar pa lahko s pravilnim načinom vodenja dosežemo želene cilje v čim krajšem možnem času. Zaupajte mag. Gorazdu Vertovšku in mu dovolite, da vam s suportom in obširnimi znanji pomaga doseči le najboljše rezultate.