Več o nas

Podjetje VEG&SAM je specifično in sodobno organizirano podjetje, ki se zaveda, da se v današnjem hitrem poslovnem svetu podjetja morajo in se nenehno razvijajo.

 

Poslanstvo podjetja VEG&SAM je, da v agresivnem in konkurenčno tržnem okolju nudi suport vsem podjetjem, ki želijo dosegati boljše in boljše rezultate.

 

V stalno se spreminjajočih se razmerah na trgih, spremembe v hierarhijah organizacij, reorganizacij in racionalizacij v podjetjih ter zavedanja celostnih rešitev, smo v družbi VEG&SAM oblikovali tri ključna področja delovanja:

 

- SVETOVANJE in IZOBRAŽEVANJE

- PROMOCIJA ZDRAVJA na DELOVNEM MESTU in

- ACTIVE LIFE STYLE FOR LEADERS

 

 

mag. Gorazd VertovšekMag. Gorazd Vertovšek je magistriral s področja preučevanja gospodarskih družb in podjetništva in sicer na temo: ''Družbena pogodba z vidika Zakona o gospodarskih družbah in obligacijskega zakonika.'' Že več kot osemnajst let vodi različne družbe in projekte v različnih slovenskih in tujih korporacijah. Predava na strokovnih konferencah in vodi izobraževalne seminarje s področja vodenja in organizacije. Zaradi bogatih praktičnih izkušenj se ukvarja z usposabljanjem, treningi in coachingi vodstvenega kadra v različnih podjetjih z različnimi dejavnostmi. Njegovo podajanje znanja je dinamično, navdušujoče in izvirno.

 

Kot nekdanji profesionalni športnik sedaj s svojim znanjem in izkušnjami v poslovnem svetu nudi neprecenljivo korist mnogim podjetjem, ki ga angažirajo kot zunanjega svetovalca za pomoč in svetovanje pri učinkovitem vodenju, za pomoč pri zaposlovanju (izvajanje Assessment centrov), trenerja za izboljšanje komunikacijskih spretnosti, prodajnih orodij ali vodstvenih veščin.

 

Glede na to, da ima mag. Gorazd Vertovšek tudi diplomo s področja tehniške varnosti in opravljen strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu izobražuje in usposablja tudi na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Kot predavatelj na mednarodnih kongresih medicinskih izvedencev in dolgoletni član senatov in izvedenec pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zelo dobro pozna tudi področje absentizma, invalidnosti in drugih razlogov za občasno in trajno dela nezmožnost.

 

Sinteza poslovne inovativnosti, kreativnega razmišljanja, osredotočenosti na cilje, čustvena moč in fizična pripravljenost so elementi, ki sestavljajo njegovo formulo uspeha.

 

Njegova multidisciplinarnost ter široka paleta znanja in izkušenj mu omogočata stalno doseganje novih rezultatov, zato od vseh podjetij s katerimi sodeluje dobiva najodličnejše povratne informacije in priporočila.