Vpliv stresa in prehrane

Vpliv stresa

E magna coena stomacho fit maxima poena. 
(Od obilne hrane prihaja želodcu največja kazen.)

 

Program delavnice: 
- Strokovna izhodišča za promocijo zdravja – Ottawska listina in zdrava prehrana
- Ocena dnevnih energetskih potreb za zdrave odrasle osebe in ocena stanja prehranjenosti posameznika
- Splošno o stresu in vzroki stresa na delovnih mestih
- Ukrepi za preprečevanje stresa in zmanjševanje tveganja

 

Vpliv stresa na telo

Vir fotografije: www.tosemjaz.net