Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravjaNove vsebine je dobila tudi interaktivna delavnica PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU:


- Vloga kadrovnikov in HR managerjev pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja ter načinih spremljanja njenega izvajanja
- Preprečevanje psihosocialnih tveganj in krepitev duševnega zdravja delavcev (človek – biopsihosocialno bitje; depresija in delo)
- Stresorji in psihične motnje

 

Promocija zdravja na delovnem mestu

 

Vira fotografij:

www.planet-lepote.com
www.zdravstvena.info