Prodajna inspiracija

Spoznajte nov koncept treninga s katerim boste dobili konkretne in uporabne informacije, odkrili nove prodajne strategije in spoznali prodajno odličnost!

 

Rešitve, ki vam jih bo na zanimiv in praktičen način posredoval mag. Gorazd Vertovšek izhajajo iz zakona perspektive in zakona o fokusiranju ter vključujejo aktualne prodajne koncepte. Na interaktivni delavnici boste na zabaven način spoznali različne rešitve in prodajne pristope.

 

Vsak udeleženec si bo na podlagi spoznanih prodajnih modelov in pridobljenih rešitev na koncu treninga izdelal lasten protokol prodajnega procesa, ki ga bo jutri uporabil pri svojih strankah.

 

Prodajna inspiracija

Gorazd Vertovšek prodajna inspiracija

prodajna inspiracija Gorazd vertovšek