Osnove andragoških znanj

Družba VEG&SAM organizira usposabljanja s področja OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJ. Program delavnice: 
- Namen in cilji usposabljanja (planiranje in načrtovanje izobraževanja)
- Učni proces, učne oblike in metode, učna sredstva (dejavniki učnega procesa, pojem in klasifikacija učnih oblik)
- Načela usposabljanja odraslih in izkušenjsko učenje
- Izobraževanje in usposabljanje kot komunikacijski proces
- Struktura procesa usposabljanja in izobraževanja
- Ocenjevanje in preverjanje

 

Osnove andragoških znanj