Krepitev zmogljivosti

Promocija zdravja prinaša koristi za posameznika, delodajalca in za družbo v celoti in je dokazano učinkovita strategija za krepitev zmogljivosti posameznikov.

 

Krepitev zmogljivosti