Izobraževanje vodilnega kadra v podjetju s pomočjo mag. Gorazda Vertovška

 

Da je stalno izobraževanje in pridobivanje znanja konkurenčna prednost vsakega posameznika se zaveda tudi mag. Gorazd Vertovšek, ki skupaj s podjetjem VEG&SAM v trenutno kapitalistično in zelo agresivno naravnanem tržnem okolju zagotavlja podporo podjetjem, ki želijo v veliki konkurenci uspeti in svojim zaposlenim hkrati nuditi prijazno in zdravo delovno okolje, s čimer zagotovijo tudi zadovoljstvo na delovnem mestu. Mag. Gorazd Vertovšek je magistriral s področja preučevanja gospodarskih družb in podjetništva. Kasneje je pot mag. Gorazda Vertovška zanesla na področje izobraževanja in usposabljanja vodilnih kadrov v podjetjih. Coaching oz. usposabljanje je po definiciji metoda individualnega usmerjanja. Gre za sodelovalen, k rešitvam in rezultatom usmerjen sistematičen proces, v katerem usmerjevalec (coach) klienta spodbuja k pridobivanju izkušenj, samostojnemu učenju in osebnostni rasti.

gorazd vertovšek timsko delo

 

Med usposabljanjem vodilni kader izboljša komunikacijo s timom in izboljša sposobnost upravljanja s časom

 

Ker podjetje brez dobrega vzdušja v timu ne more pozitivno delovati se dan danes mag. Gorazd Vertovšek skupaj s podjetjem VEG&SAM ukvarja z usposabljanjem strokovnega kadra za vodenje svojih zaposlenih. V času usposabljanja se spozna z zaposlenimi v podjetju in preuči delovanje podjetja. S svojim delovanjem želi mag. Gorazd Vertovšek pozitivno vplivati na motivacijo zaposlenih ter jim zagotoviti prijetno in zdravo delovno okolje, vodilnim pa zagotoviti pozitivno delovanje podjetja. Skozi metode usposabljanja mag. Gorazd Vertovšek vzpodbuja komunikacijo na delovnem mestu ter kliente poučuje o različnih načinih vodenja podjetja.  Med izobraževanjem mag. Gorazd Vertovšek veliko pozornosti posveča upravljanju s časom, ki je ena od ključnih veščin dobrega vodje.

 

gorazd vertovšek delavnice

 

Mag. Gorazd Vertovšek je reden gost najrazličnejših konferenc in drugih izobraževalnih programov

 

V zadnjih skoraj dvajsetih letih je mag. Gorazd Vertovšek vodil različne projekte izobraževanj v znanih slovenskih in tudi tujih podjetjih. Zraven tega je mag. Gorazd Vertovšek reden gost različnih konferenc, kjer vodi izobraževanja vodilnega kadra v posameznih podjetjih oz. družbah. Zaradi obilice izkušenj, ki si jih je Gorazd Vertovšek skozi leta usposabljanja in treningov nabral, mu strokovni kader izjemno zaupa, sam pa je pri svojem delu zelo uspešen.

Veliko slovenskih in tujih podjetju mag. Gorazda Vertovška najame za pomoč in usposabljanje na področju komunikacije na delovnem mestu, upravljanja s časom ter vodenja podjetja nasploh. Mag. Gorazd Vertovšek pa izboljšuje tudi prodajna orodja ter vodilnemu kadru pomaga razviti in izpiliti vodstvene veščine, ki jih vodilni v podjetju nujno potrebujejo za učinkovito vodenje in posledično dobro poslovanje podjetja.