Več o svetovanju in izobraževanju

Glede na to, da je stalno izobraževanje in pridobivanje znanja konkurenčna prednost vsakega posameznika, v podjetju VEG&SAM izvajamo učenje in treniranje mehkih veščin, kamor sodijo komunikacijske veščine, umetnost prodaje, vodstvene veščine, obvladovanje časa in organizacijske spretnosti. Poseben pomen dajemo tudi poznavanju financ; zelo uspešen je naš seminar: ''Everything you need to know to understand business and lead the company''

 

Izobraževanje na temo Ravnanje s čustvi in delavnica Osebnostna rast vas vodi skozi različne vsebine za osebnostno rast: medsebojni odnosi, čustvena inteligenca, stres in načini sprostitve, poznavanje temperamentov in ločevanje odgovornosti v medsebojnih odnosih so danes že zelo pomemben in sestavni del izobraževanja v različnih podjetjih.

 

Veliko zanimanje med podjetij je tudi za delavnico ASERTIVNOST. Lahko bi jo celo poimenovali umetnost ravnanja s čustvom jeze in strahu. Zanimivo je, da Slovenci v svojem besednjaku sploh nimamo ustreznega prevoda oziroma izraza za besedo asertivnost. Gre za nekakšno kombinacijo odločnosti in pravičnosti. Asertivnost v današnjih družbah in korporacijah ni samo trend ampak pravilna pot za odgovorno in uspešno vodenje tima, družbe in ravnanja z ljudmi, strankami…


V družbi VEG&SAM že vrsto let izvajamo ASSESSMENT CENTER*, ki ga vodi mag. Gorazd Vertovšek s skupino usposobljenih asesorjev. Gre za preverjeno metodo ocenjevanja kandidatov za posamezno delovno mesto. Metoda daje izjemno učinkovite rezultate; saj kandidata spoznate in dobite njegov profil v enem dnevu, namesto, da bi za to potrebovali tri mesece ali več poskusnega dela.


V izobraževalnem procesu oziroma na seminarju ali treningu smo uspešni v kolikor vključimo celostno oziroma VEČ-ČUTNO UČENJE. Da več-čutno učenje ni napor ter katera sredstva in medije uporabljamo v kontekstu celostnega učenja, se lahko prepričate in ga seveda tudi izkusite na usposabljanjih in delavnicah Osnovna andragoška znanja, ki jih v okviru različnih projektov že vrsto let vodi izkušeni predavatelj mag. Gorazd Vertovšek.

 

Na naših izobraževanjih in interaktivnih delavnicah poleg navedenih vsebin udeleženci pridobijo tudi uporabno znanje in izkušnje s različnih drugih področij:

  • Team-building,
  • Višja motivacija zaposlenih,
  • Iskanje in razvijanje potenciala udeležencev,
  • Učinkovito vodenje in komuniciranje v projektnem timu,
  • Poznavanje in uspešno ravnanje s čustvi.

 

Svetovanje in izobraževanje