Več o promociji zdravja

Promocija zdravja so skupna prizadevanja delodajalcev in delojemalcev za izboljšanje počutja in zdravja na delovnem mestu.

 

Promocija zdravja prinaša koristi za posameznika, delodajalca in za družbo v celoti in je dokazano učinkovita strategija za krepitev zmogljivosti posameznikov.

 

Mag. Gorazd Vertovšek kot dolgoletni strokovnjak in predavatelj na različnih mednarodnih kongresih in seminarjih s področja varnega in zdravega dela tudi vodi in izvaja aktivne programe promocije zdravja v podjetjih in pri tem opaža, da nenehna aktivacija zaposlenih in pravilni pristop pomenita:

  • Večjo produktivnost in motivacijo zaposlenih
  • Osveščanje o zdravem življenjskem slogu
  • Izboljšana organizacija dela in delovnega okolja v celoti (celotno podjetje govori o zdravem načinu življenja, pomenu gibanja, zdrave prehrane, itd.)
  • Večja učinkovitost zaposlenih in boljše vzdušje v podjetju
  • Spodbujanje osebnostne rasti zaposlenih in izboljšanje posameznikove integritete
  • Boljši odnosi med zaposlenimi v timu in večja pripadnost podjetju.

 

V podjetju VEG&SAM poudarjamo, da je izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu proces, kjer se aktivnosti s časom dopolnjujejo in nagrajujejo. Za izboljšanje zdravja in počutja na delovnem mestu ni enotnega recepta, ki bi popolnoma ustrezal vsakemu podjetju, zato za vsako delovno okolje in zaposlene pripravimo poseben program in aktivnosti (teoretični in praktični), ki je prilagojen na naročnikove zahteve, potrebe in cilje.

 

PDF: Vloga strokovnega delavca

 

Promocija zdravja

  • Promocija zdravja
  • Promocija zdravja
  • Cres - promocija zdravja