Svetovanje in izobraževanje

mag. Gorazd Vertovšek

Nenehno izobraževanje in pridobivanje novih znanj sta v sodobnem svetu ključni konkurenčni prednosti posameznika.
Izdelan in izpopolnjen program, ki sem ga pripravil za izobraževanja, svetovanja in coaching, zajema:

  • Učenje in trening mehkih veščin (komunikacija, umetnost prodaje, vodstvene veščine, obvladovanje časa in organizacijske spretnosti)
  • Poznavanje sveta financ za lažje, hitrejše in preudarno odločanje v poslovnem svetu
  • Ravnanje s čustvi (medsebojni odnosi, čustvena inteligenca, stres in načini sproščanja, spoznavanje vedenjskih vzorcev in ločevanje odgovornosti v odnosih)
  • Asertivnost ali umetnost ravnanja z jezo in strahom
  • Svetovanje pri zaposlovanju (Assessment center) – s preverjeno metodo ocenjevanja kandidata lahko njegov profil izoblikujemo v enem dnevu
  • Več-čutno učenje (metoda usvajanja znanja brez naporov)
  • Teambuilding
  • Motivacija zaposlenih
  • Iskanje in razvijanje potenciala zaposlenih
  • Učinkovito vodenje in komunikacija v timu

 

Več >>